Biblioteka Główna
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
(sekretariat)
fax +48 (33) 8279255
tel. +48 (33) 8279284
(wypożyczalnia)
biblioteka@ath.bielsko.pl

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/15
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/1

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne
i gazety.
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku
i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy.
Wirtualna Biblioteka Nauki
http://www.wbn.edu.pl/
Dostęp do baz EBSCO, Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Web of Knowledge, Scopus oraz czasopism Nature i Science
 
C.E.E.O.L.: CENTRAL & EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY
http://www.ceeol.com
Dostęp do ponad 1000 tytułów czasopism wydawanych głównie w Europie Centralnej, Środkowej i Południowej, w tym 165 tytułów wydawanych w Polsce (liczba czasopism dostępnych w bazie dynamicznie wzrasta)
Tematyka: nauki humanistyczne i społeczne.  
 
LEX
https://borg.wolterskluwer.pl/Auth/ChooseProductForIpAccess.ashx
System Informacji Prawnej wydawnictwa Wolters Kluwer, aktualizowany na bieżąco, zawierający akty prawne i orzecznictwo sądowe prawa polskiego i  europejskiego.
 
MathSciNet
http://www.ams.org/mathscinet/search.html Abstraktowo-bibliograficzna baza danych tworzona przez The American Mathematical Society, zawierająca dane bibliograficzne i recenzje publikowanych prac z zakresu matematyki, począwszy od roku 1940, obejmująca Mathematical Reviews (MR) oraz Current Mathematical Publications (CMP)
Tematyka: matematyka i jej zastosowania.
 
Polska Bibliografia Lekarska
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09
Baza bibliograficzna tworzona przez Główną Bibliotekę Lekarską. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.
 
Tez-MeSH
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/b312
Polska wersja amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM), 8600 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20894, USA.
Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline.
Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia.
Aktualna wersja bazy Tez-MeSH została opracowana na podstawie MeSH 2008.
 
INFORLEX
http://www.inforlex.pl
Baza zawierająca treści aktów prawnych, orzeczeń i interpretacji oraz artykułów z czasopism wydawanych przez wydawnictwo INFOR.  

Testy baz

 
 
14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości. Czytaj dalej >